Đối tác của chúng tôi

Nếu bạn tin vào sản phẩm và sứ mệnh của Tòhe, chúng tôi rất mong nhận được những ý tưởng hợp tác hỗ trợ Tòhe trong việc truyền bá thông điệp của chúng tôi đến toàn thế giới.

Thông qua hoạt động hợp tác quốc tế, bạn sẽ giúp Tòhe vươn xa sứ mệnh của mình trong việc cải thiện cuộc sống của trẻ em Việt Nam.

Hiện tại, Tòhe đã có các đối tác ở Úc, Nhật Bản, và Đức trên những lĩnh vực khác nhau. Bạn có thể xây dựng quan hệ đối tác với Tòhe qua các hình thức như phân phối sản phẩm, hợp tác thiết kế hoặc hỗ trợ kinh doanh.

Khách hàng của chúng tôi

 Đăng ký 

Hãy đăng ký với chúng tôi để cập nhật các thông tin mới nhất từ Tòhe